КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

за млади изследователи

sv Kliment Ohridski sv KM

На 28 ноември 2016 г. от 9,00 до 19,00 ч. за седемнадесети път ще се проведат „Климентови четения за млади изследователи”, организирани от Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Четенията се провеждат традиционно в рамките на Климентовите дни. Тази година с тях ще бъде отбелязана 1100 годишнината от блажената кончина на свети Климент Охридски.

В конференцията свои разработки, посветени на въпроси и проблеми, свързани със средновековната епоха, ще представят 25-ма участници – студенти, докторанти и постдокторанти - представители на различни висши училища и научни институции у нас.

Откриването на форума е в 9,00 ч. в Заседателна зала 2 на Ректората.

 

Програма на четенията и резюмета на докладите