conf-picture                                    conf logo         

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Факултет по славянски филологии

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

 

Имаме удоволствието да Ви поканим наIV международен форум по когнитивно моделиране” (IFCM-2016), който включва две последователни събития:

 

-         XVII международна конференция „Когнитивно моделиране в лингвистиката (CML-2016)”

-         IV международна конференция „Когнитивно моделиране в науката, културата, образованието” (CMSCE-2016)

Място на провеждане - Лорет де Мар, Испания от 11 до 18 септември 2016 г.

 

Официални езици на конференцията: английски и руски.

 

Заявките за участие следва да бъдат попълнени и изпратени до 25.04.2016 г. на следния e-mail адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Подробна информация за предстоящия научен форум можете да получите от информационното писмо ТУК.

 

Софийският университет е един от съорганизаторите на събитието.

Подробна информация за форума, както и за неговата история от 1998 година насам, можете да получите на следния линк: www.confcognresearch.ru

 

Сборникът от последната конференция, проведена през септември 2015 г. във Варна, можете да изтеглите във формат PDF от следния линк:

http://www.confcognresearch.ru/index.php/ifcm2015/textifcm2015ru

 

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО КОГНИТИВНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ. (14-21 сентября, 2015, Варна, Болгария). ТРУДЫ. КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

На сайта има също така сборниците за 2014 и 2013 г.

 

С уважение,

От името на Организационния комитет,

Красимира Петрова