Мили колеги и приятели,

Водещата тема за следващия брой на списание Colloquia Comparativa Litterarum, 2022  e

ПРЕВОД И ПРЕОБРАЖЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРАТА И ДРУГИТЕ ИЗКУСТВА.

 

Новите статии по тази и други компаративни теми, както и рецензии за нови книги (22 000 знака за статии; 5 000 до 10 000 знака за рецензии) изпращайте до 31 януари 2022 г. Приемаме текстове на български, френски или английски език, по избор на автора, на имейл-адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Colloquia Comparativa Litterarum, ISSN: 2367-7716, е годишно онлайн академично списание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със свободен достъп и двойно анонимно научно рецензиране, което публикува проучвания по Сравнително литературознание и Балканистика. Обхватът на проблематиката позволява да бъдат представяни както регионални, така и световни тенденции в литературите. По-тясното тематично фокусиране се отнася до литературни идеи и практики в Европа, включително на Балканите, и главно за времето от XVIII век до днес. В периметъра на списанието влизат и интердисциплинарни проучвания по сравнителни културни изследвания, културни идентичности, световни литератури. 

Досегашните броеве и още подробности за списанието вижте на:

ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia

 

Colloquia Comparativa Litterarum : ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia

LEADING THEME OF THE 2022 ISSUE: TRANSLATION AND TRANSFIGURATION IN LITERATURE AND ART. Papers (22,000 characters) and book-reviews (5,000 to 10,000 characters) for the journal’s upcoming issue will be accepted until 31 January 2022. Please send your submissions in English, French or Bulgarian by e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Colloquia Comparativa Litterarum : ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia

THÈME PRINCIPAL DU PROCHAIN NUMÉRO – 2022 : TRADUCTION ET TRANSFIGURATION DANS LA LITTÉRATURE ET LES ARTS. Les articles (22000 caractères), ainsi que les comptes-rendus (5000 à 10000 caractères) pour le prochain numéro de la revue seront acceptés jusqu’au 31 janvier 2022. Les textes à publier en français, anglais ou bulgare seront envoyés à la rédaction par courrier électronique à l’adresse suivante : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.