ДАТИ ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

за студентите от специалност Българска филология, задочно обучение,

август – септември 2022 г.

 

1 курс

 

Руски език – 01.09.2022, 10 ч., каб. 125 -  хон. ас. Л. Павлова

Старогръцки език – 26.08.2022, 13 ч., каб. 188 (6 етаж) – доц. д-р Н. Панова, д-р Д. Илиев

Увод в литературната теория – 31.08.2022, 10 ч., каб. 155  – доц. д-р Т. Христов

Общо езикознание –19.08.2022, 10 ч. - доц. д-р М. Александрова

Topic: Examen

Time: Aug 19, 2022 10:00 AM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/71922340317?pwd=lOAh7N2e7CuYKuFAM7bNjPfLpRVtX3.1

Meeting ID: 719 2234 0317

Passcode: L51xTW

Културна антропология на българите. Български фолклор  – 29.08.2022, 14 ч.,  каб.138 – гл. ас. д-р М. Илчевска

Езикова култура – 25.08.2022, 9 ч., каб. 139А - доц. д-р В. Миланов

Фонетика на българския език – 27.08.2022, 10 ч., каб. 139 - проф. д-р В. Жобов

Антична и средновековна литература – 20.08.2022, 9 ч. - на общия имейл на курса ще бъдат дадени две теми за писмена работа - доц. д-р К. Михайлов

Литература за деца и юноши – 28.08.2022, 9 ч., каб. 138 –  гл. ас. д-р Н. Стоянова

 

2 курс

 

Старобългарски език – 01.09.2022, 10 ч., каб. 144 -  проф. д-р А. Бояджиев

Руска класическа литература – 28.08.2022, 10 ч., ауд. 129 - доц. д-р Р. Парашкевова

Старобългарска литература   02.09.2022, 11 ч., каб. 144 - доц. д-р М. Йонова

Западноевропейска литература - 20.08.2022, 10 ч., в Скайп. До 10.08.2022 г. студентите трябва да се свържат с преподавателя по имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – доц. д-р К. Михайлов

Морфология на българския език – 26.08.2022,  10 ч.,  https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=60035#section-19 - проф. д -р П. Осенова

Руска литература на 20 век – 27.08.2022, 9 ч. - доц. д-р Г. Петкова –

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=67837#section-0
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1014758 

 

3 курс

 

Диалектология –– 27.08.2022, 10 ч., каб. 139 - проф. д-р Вл. Жобов

Сравнителна граматика на славянските езици –  01.09.2022, 10 ч., каб. 154 – проф. д-р

В. Гешев

Възрожденска литература – 22.08.2022, 15.30 ч., каб. 146 -  доц. д-р Н. Александрова

Синтаксис –29.08.2022, 10 ч., каб. 147 - проф. д-р Й. Тишева. Студентите от предходни курсове трябва да имат валиден индивидуален протокол за поправителната сесия.

История на българския книжовен език – 25.08.2022, 9 ч.,  каб. 139А - доц. д-р В. Миланов

Българска литература от Освобождението до I св. война - проф. д-р П. Стойчева, 30.08.2022, 10 ч.,  каб. 141  

Психология – 02.09.2022 от 17 до 19 ч. в  Мудъл - проф. д.пс.н. И. Зиновиева

 

4 курс

 

Славянски литератури – 02.09.2022, 10.30 ч., ауд. 159 - гл.ас. д-р Е. Христова

Педагогика – 26.08.2022, 10 ч., ауд. 159 - гл.ас. д-р Г. Георгиева

Българска лексикология  и СИД – 15.08.2022, 9 ч., каб. 139А – доц. д-р Н. Сталянова

Методика на обучението по български език - 30.08.2022, 10.30 ч., каб. 147А - проф. д-р А. Петров

Факултативна дисциплина - 30.08.2022, 10.30 ч., каб. 147А - проф. д-р А. Петров

Българска литература между  I и II св. война - 22.08.2022, 9 ч., каб. 138 – гл. ас. д-р Кр. Йорданова

 

5 курс

 

История на българския език – 30.08.2022, 11 ч., каб. 144 – проф. д-р М. Димитрова

СИД „Дигитален хуманизъм и литературно образование“ – до 01.09.2022 да се изпратят разработките по имейла -  доц. д-р Наталия Христова

Ако има студенти за изпит по Методика на обучението по литература, предварително да пишат на доц. Н. Христова по имейла

ИКТОРДС – 30.08.2022, 10.30 ч., каб. 147А - проф. д-р А. Петров

Приобщаващо образование - до 25.08.2022  да се предадат разработките по "Приобщаващо образование" на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – гл. ас. д-р А. Маврова

Съвременна българска литература – 01.09.2022, 10 ч., https://join.skype.com/kmUdpYlZxYBa - проф. д-р Ив. Иванов