Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
153к 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Практически украински език - III част
153к
Р. Камберова
укр.2к
(упражнение)
Историческа граматика на словашкия език
153к
В. Панайотов
слов. 4к
(лекция) (упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
История на украинската литература - ІII част
153к
В. Колев
укр.4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически украински език V част
153к
Р. Камберова
укр.3к
(упражнение)
История на сръбската и хърватска литература - І част
153к
Е. Дараданова-Христова
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Практически полски език VІI част
153к
Д. Денчева
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически сръбски и хърватски език VII част
153к
М. Стефанов
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Делова кореспонденция на украинския език (факултатив)
153к
Р. Камберова
укр.4к
(упражнение)
История на украинската литература - І част
153к
В. Колев
укр.3к
(лекция)
История на украинската литература - ІII част
153к
В. Колев
укр.4к
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език V част
153к
М. Стефанов
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
История на украинската литература - І част
153к
В. Колев
укр.3к
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език IX част
153к
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies