Нови електронни издания на ФСлФ

 

 

logo suБиляна Борисова, "Светове и прочити", 2017

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/27716

 

 

Сборник от Конференцията на Факултета по славянски филологии “Надмощие и приспособяване”

 

Том I “Литературоведски четения в чест на 80-годишнината на професор Никола Георгиев”-

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/28689

 

Том II “Езиковедски четения” -

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/28690 

 

Маргарита Младенова, "Семантика на притежателните глаголи в българския, чешкия и руския език"

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/29939

 

Валентин Гешев, "Следистория на българския език: български език на Балканите, спомени да българско минало, противоречиво и динамично настояще"

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/29940