СИД-ове за зимния семестър на 2021-2022 г.

 

Българска филология (редовно обучение)

 

Избираеми дисциплини само за първи курс

 1. Старогръцки език
 2. Славянски език: полски език, чешки език, сръбски и хърватски език, словашки език, украински език, словенски език
 3. Руски език

Избираеми дисциплини за 2,3 и 4 курс

 1. Доц. д-р Венета Савова, дфн Росен Малчев, Вяра и култ: памет за ранните български светци (св. Климент Охридски, св. Иван Рилски Чудотворец, св. Йоан Владимир, княз Български)
 2. Гл.ас. д-р Венера Байчева, Психолингвистика и езиково обучение
 3. Проф. дфн Искра Шомова-Христова, Библейски сюжети в литературата и киното
 4. Проф. дфн Вася Велинова, Идеи за историята на Българското средновековие
 5. Проф. д-р Ангел Ангелов, Социолингвистика
 6. Гл.ас. д-р Ласка Ласкова, Формална семантика
 7. Доц. д-р Владислав Миланов, Парламентарна реч
 8. Проф. д-р Миглена Николчина, докт. Николай Генов, Изкуственото същество от романтизма до виртуалната реалност:автомати, роботи, аватари
 9. Доц. д-р Мирена Пацева, Словното ударение в българския език

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. Проф. д-р Владимир Атанасов, Образование и мултикултурализъм (само за студенти от 3 и 4 курс, Българска филология, Славянска филология)
 2. Проф. д-р Ангел Петров, Дискурс и дискурсна компетентност (само за студенти от 3 и 4 курс, Българска филология)

 

Българска филология (задочно обучение)

 1. Доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова, Публична реч
 2. Проф. дфн Вася Велинова, Славянската книга като образец на изкуството
 3. Доц. д-р Цветанка Хубенова, Американска литература
 4. Гл.ас. д-р Димитър Пеев, Християнската култура и писането на история по българските земи
 5. Доц. д-р Милена Пацева, Словното ударение в българския език
 6. Доц. д-р Илиана Чекова, Българи и източни славяни през Средновековието и Възраждането – културни взаимодействия

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. проф. д-р Владимир Атанасов, Образование, медии и култури (само за студенти от 4 и 5 курс, Българска филология)

 

Руска филология

 1. Доц. д-р Красимира Петрова, Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси)
 2. Доц. д-р Силвия Петкова, Съвременният политически дискурс и проблемите на превода (задължителен за студентите от преводаческия профил)
 3. Доц. д-р Силвия Петкова, Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод (задължителен за студентите от преводаческия профил)

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. Д-р Росица Хаджигеоргиева, Автентичният текст в помощ на обучението по руски език

 

*Студентите от специалностите БФ, СФ (избрали методическия модул) и РФ, обучаващи се по учебните планове до 2017-2018 г., трябва да наберат за целия курс на обучение поне една избираема дисциплина с методическа насоченост.

Студентите, обучаващи се по учебните планове от 2017-2018 г., трябва да имат поне две избираеми дисциплини с методическа насоченост за целия курс на обучението.

 

Балканистика

 1. Доц. д-р Румен Бояджиев, Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен
 2. Доц. д-р Николай Димитров, Социална психология в балкански контекст
 3. Проф. дфн Вася Велинова, Идеи за историята на Българското средновековие
 4. Гл.ас. д-р Венера Байчева, Психолингвистика и чуждоезиково обучение
 5. Доц. д-р Венета Савова, дфн Росен Малчев, Вяра и култ: памет за ранните български светци (св. Климент Охридски, св. Иван Рилски Чудотворец, св. Йоан Владимир, княз Български)
 6. Гл. ас. д-р Александра Трифонова, Чудотворни икони и св. реликви на Балканите

 

Записването за СИД през зимния семестър на учебната 2021/22 г.  година става през системата СУСИ. Записването започва на 1.09.2020 и приключва на 27.09.2020 г. за студентите редовно обучение. Студентите задават статус „Записана” на дисциплината, която желаят да посещават, а поне още една дисциплина посочват със статус „Резервна”, в случай че желаната от тях дисциплина не събере нужния брой студенти.

Студентите от специалност Българска филология, първи курс (редовно обучение), записват само чуждоезикови дисциплини, като изборът става на хартиен носител, който ще бъде раздаден на откриването на учебната година. Тогава ще бъде посочен и срокът за записване.

Информацията за студентите от Българска филология, първи курс (задочно обучение), е при програмата им.