Стартиращи СИД-ове за зимния семестър на 2021-2022 г. – редовно обучение

 

Българска филология

 

Стартиращи избираеми дисциплини само за ПЪРВИ КУРС

  1. СТАРОГРЪЦКИ ЕЗИК – първа среща на 14.10.2021 г., 16.15 ч. в 137 ауд.
  2. СЛАВЯНСКИ ЕЗИК: ЧЕШКИ ЕЗИК - първа среща на 12.10.2021 г.,18.00 ч. в 150 ауд.
  3. РУСКИ ЕЗИК - първа среща на 09.10.2021 г. (събота) в 148 ауд.

1,2,3,5 група  – 10.00 ч.

4, 6 група – 11.00 ч.

Студентите от специалност Българска филология, първи курс (редовно обучение), чиито избрани курсове не стартират, следва да подадат отново заявление в отдел „Студенти”, каб. 215, в срок до 11.10.2021 г./понеделник/, като изберат от горепосочените стартиращи курсове.

Тъй като курсовете по сръбски и полски език не стартираха поради недостатъчен брой желаещи, кандидатите да изучават тези езици имат възможност да се обединят в една група, която по взаимна договорка да изучава или сръбски, или полски език. 

 

Библейски сюжети в литературата и киното – проф. дфн Искра Христова-Шомова (първа сбирка - 12 октомври, вторник, 18 ч., 150 каб.)

Идеи за историята на Българското средновековие – проф. дфн Вася Велинова (по уговорка със студентите)

Социолингвистика – проф. дфн Ангел Ангелов (четвъртък, 18 ч., ауд.148)

Изкуственото същество от романтизма до виртуалната реалност: автомати, роботи, аватари – проф. д-р Миглена Николчина (понеделник, 136 ауд., 10.30 ч.)

Парламентарна реч – доц. д-р Владислав Миланов (сряда, 14 ч., ауд. 137)

Словното ударение в българския език – доц. д-р Мирена Пацева-Момова (вторник, 16 ч., ауд. 119)

Психолингвистика и чуждоезиково обучение – доц. д-р Венера Матеева-Байчева (първа среща - 07.10.21 г. в 12.00 ч. в каб. 119)

Вяра и култ: памет за ранните български светци (св. Климент Охридски, св. Иван Рилски Чудотворец, св. Йоан Владимир, княз Български) – доц. д-р Венета Савова, дфн Росен Малчев (петък, 19 ч., 150 ауд., скайп група на дисциплината: https://join.skype.com/jNlwbQ359Rdz )

Формална семантика. Въведение – гл.ас. д-р Ласка Ласкова (петък, 12 ч., каб. 138)

Образование и мултикултурализъм – проф. д-р Владимир Атанасов, https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=60652  (вторник, 16 ч.)

Дискурс и дискурсна компетентност – проф. д-р Ангел Петров, https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=60651  (вторник, 17 ч.)

 

Руска филология

Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод – доц. д-р Силвия Петкова (сряда 13.30 – 15 ч., 135 ауд.)

Съвременният политически дискурс и проблемите на превода – доц. д-р Силвия Петкова,  (понеделник, 12.30 – 14 ч., 136 ауд.)

Автентичният текст в помощ на обучението по руски език – д-р Росица Хаджигеоргиева   (четвъртък, 7 октомври, 18 ч., ауд. 247А)

Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси) – доц. д-р Красимира Петрова (вторник, 18.15-19.45 ч., 124 ауд.)

„Превод на научен текст“ - гл. ас. д-р Владимир Манчев (четвъртък 10.30 – 12 ч., 136 ауд.)

 

Балканистика

Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен – проф. д-р Румен Бояджиев (по уговорка със студентите)

Социална психология в балкански контекст – доц. д-р Николай Димитров  (първа среща в сряда, 13 октомври,  в 15 ч. в ауд. 135)

 

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2021/2022 г.