ГРАФИК

за провеждане на изпитите от ЗИМНАТА СЕСИЯ 2021/2022 г. - редовно обучение

 

катедра БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК

 

 

зала

дата

часове  от….до

изпит

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=61714

 

25.01. – 1 и 5 гр.  

26.01. – 2 гр.

28.01. – 3 и 4 гр.

29.01. – 6 гр.

10.00

Диалектология на БЕ

БФ – 2 курс

проф. В. Жобов

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=869717

 

 

8, 9 и 10. 02. 2022 г.

09.00

 

Лексикология на БЕ

БФ – 1 курс

проф. А. Ангелов

Курс: СБЕ Балканистика – II част (ezik.bg)

 

31.01.2022 г.

10.30

СБЕ

Балканистика – 4 курс

доц. М. Джонова и гл. ас. К. Войнова

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=236, а линкът към самия изпит е https://www.ezik.bg/course/view.php?id=319#section-42

18.02.2022 г.

10.00

СБЕ

Руска филология - 2 к.

проф. К. Алексова

В системата Мудъл на линк: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=871277

 

25.01.2022 г.

8.30

СБЕ – 1-ва част

/фонетика и лексикология/

Слав. фил.

3 курс

доц. Н. Сталянова

В Мудъл на адрес:

https://elearn.uni-sofia.bg 62063

 

 

27.01.2022 г.

1,2 и 3 гр.

28.01.

2022 г.

4,5 и 6 гр.

9.00

ИБКЕ

БФ – 3 курс

проф. Г. Дачева

доц. В. Миланов

В Мудъл на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg 58767

 

 

24.01.2022 г. 1,2,3 и 4 гр.

 

От 14.00 до 19.00

Езикова култура   БФ – 1 курс

тест

доц. Вл. Миланов

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=58767 

 

 

 

27.01.2022

5 и 6 гр.

10.30

Езикова култура БФ – 1 курс

тест

доц. Ст. Абазова