КАТЕДРА ПО МЕТОДИКА

зимна сесия – 2021/2022

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

27.01.2022

12.30

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=740961

Българска филология, 4 курс, РО

Методика на обучението по български език

Проф. д-р Ангел Петров

18.01.0222

17.00

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=698105

Българска филология РО

СИД

Проф. д-р Ангел Петров

07.02.2022

10.00

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=64686

Руска филология, 3 курс

Методика на обучението по руски език 1 част

Гл. ас. д-р Аглая Маврова