Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на уч. 2021/2022 г. - редовно обучение

 

 

Българска филология

Публична реч – доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова: понеделник 16 – 18 ч., 148 ауд.

Език и право – проф. д-р Гергана Дачева, доц. д-р Владислав Миланов: петък, 17 –  19 ч., 136 ауд.

Иновативни методи в лексикологията – проф. дфн Ангел Ангелов: петък, 18-20 ч., 160 ауд.

Археология на фразата – гл.ас.д-р Яна Сивилова: петък, 18-20 ч., 137 ауд.

Антропология на съвременността – проф. дфн Николай Папучиев, гл. ас. д-р Мария Маринова

Култове и култови места в България и по света – проф. дфн Искра Христова-Шомова, доц. Константин Рангочев: сряда 18 – 20 ч., 160 ауд.

Екфразата в литературата – доц. д-р Камелия Спасова, гл. ас. д-р Богдана Паскалева: вторник 18 –  20 ч., 137 ауд.

Диалогични прочити и критическо четене в училище – проф. дпн Адриана Дамянова: сряда 08 –  10 ч., 148 ауд.

Техники на писането – проф. д-р Владимир Атанасов: сряда 18 – 20 ч., 137 ауд.

Практики на гражданското образование в обучението по български език – доц. д-р Деспина Василева (първа среща - в понеделник от 9.30 ч. в 247А. Имейл за връзка с преподавателя This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Електронно обучение - разработване на ресурси за българския език - доц. д-р Атанас Атанасов

 

Семинар по българска литература

Новият български канон – доц. д-р Бойко Пенчев: петък 18 – 20 ч., 148 ауд.

Модернизмът – мода и всекидневие – гл.ас.д-р Надежда Стоянова: четвъртък 18 – 20 ч., 148 ауд.

Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентации – доц. д-р Николай Вуков: сряда: 17 – 19 ч., 148 ауд.

 

Славянска филология

Съпоставително славянско езикознание – гл. ас. д-р Мая Радичева

Съвременни украински некнижовни езикови формации – д-р Олена Книш

 

Руска филология

Играта като метод в обучението по руски език – доц. д-р Илка Бирова: първа среща - 24.02. от 18 ч. в 124 ауд.

Руско-български морфологични паралели – гл. ас.д-р Аглая Маврова

Езикова култура на българския език – проф. д-р Красимира Алексова: понеделник 14 – 16 ч., 125 ауд.

Езикът и стилът на интернет – гл.ас.д-р Елена Меснянкина: петък 08 – 10 ч., 124 ауд.

 

Балканистика

Чудотворни икони и св. реликви на Балканите – гл.ас.д-р Александра Филипова

 

Студентите, които са записали свободноизбираеми дисциплини, които не стартират, трябва да подадат молба в отдел „Студенти“, като ще бъдат насочени към дисциплини, в които има свободни места, тъй като с решение на ФС има определени лимити за броя на студентите: за педагогическите – 25, за интердисциплинарните – 30.

Противоепидемичните изисквания също не позволяват да се увеличава установеният от ФС брой.

Ще бъде качена допълнителна информация за деня и часа на провеждане и на останалите избираеми дисциплини от списъка.