Резултати от писмен ДИ – 11.07.2022 г.

 

Българска филология – редовно

 1. 12319 – Слаб 2
 2. 11934 – Слаб 2
 3. 12455 – Слаб 2
 4. 12308 – Много добър 4.50
 5. 12271 – Слаб 2
 6. 12466 – Среден 3
 7. 12593 – Добър 4
 8. 12596 – Добър 4
 9. 12522 – Слаб 2
 10. 12458 – Добър 4
 11. 890080 – Слаб 2
 12. 12576 – Добър 3.50
 13. 12179 – Слаб 2
 14. 12582 – Добър 4
 15. 12883 – Отличен 5.50
 16. 12432 – Слаб 2
 17. 12642 Много добър 5
 18. 12472 – Среден 3
 19. 12556 – Добър 4
 20. 12537 – Отличен 6
 21. 12534 - Среден 3
 22. 12322 – Слаб 2
 23. 12241 – Слаб 2
 24. 11807 – Слаб 2
 25. 800105 – Слаб 2
 26. 12360 – Слаб 2
 27. 12535 – Отличен 5.50
 28. 12099 – Слаб 2
 29. 11948 – Слаб 2
 30. 11747 – Слаб 2
 31. 199 – Слаб 2
 32. 12374 – Слаб 2
 33. 12528 – Отличен 5.50
 34. 12276 – Много добър 5

 

Българска филология – задочно

 1. 1074 – Слаб 2
 2. 4459 – Среден 3
 3. 4703 – Слаб 2
 4. 4722 – Слаб 2
 5. 4769 – Слаб 2
 6. 4776 – Слаб 2
 7. 4799 – Слаб 2
 8. 4829 – Среден 3
 9. 4831 – Добър 4
 10. 4834 – Слаб 2
 11. 4868 – Среден 3
 12. 4717 – Слаб 2
 13. 4745 – Слаб 2
 14. 4752 – Слаб 2
 15. 4824 – Слаб 2
 16. 4825 – Слаб 2
 17. 4865 – Слаб 2

 

Славянска филология

 1. 2709 – Слаб 2
 2. 2774 – Добър 4
 3. 2660 – Среден 3
 4. 2785 – Отличен 5.50
 5. 2551 – Слаб 2
 6. 2675 – Слаб 2
 7. 2655 – Среден 3
 8. 2793 – Среден 3
 9. 2621 – Слаб 2
 10. 2783 – Много добър 5.25
 11. 2453 – Слаб 2
 12. 2352 – Слаб 2
 13. 2757 – Слаб 2
 14. 2773 – Отличен 6
 15. 2786 – Слаб 2
 16. 2776 – Отличен 5.50
 17. 2777 – Добър 4
 18. 2797 – Слаб 2
 19. 2726 – Слаб 2
 20. 2577 – Слаб 2

 

 Защити на дипломни работи - 13.07.2022 г.