СИД-ове за зимния семестър на 2022-2023 г.

 

 

Българска филология (редовно обучение)

 

Избираеми дисциплини само за първи курс

 1. Старогръцки език
 2. Славянски език: полски език, чешки език, сръбски и хърватски език, словашки език, украински език, словенски език
 3. Руски език

Избираеми дисциплини за 2,3 и 4 курс

 1. Доц. д-р Венета Савова, дфн Росен Малчев, Вяра и култ: памет за ранните български светци
 2. Доц. д-р Венера Байчева, Психолингвистика и чуждоезиково обучение
 3. Проф. дфн Искра Шомова-Христова, Антични сюжети в литературата и киното
 4. Проф. дфн Вася Велинова, Идеи за човека, за свободата му и за мястото му в обществото през Българското средновековие
 5. Проф. д-р Ангел Ангелов, Социолингвистика
 6. Гл.ас. д-р Ласка Ласкова, Формална семантика. Въведение
 7. Проф. д-р Гергана Дачева, доц. д-р Владислав Миланов, Език и право
 8. Проф. дфн Николай Папучиев, гл.ас д-р Мария Маринова-Панова, Антропология на съвременността
 9. Доц. д-р Мирена Пацева, Българското ударение
 10. Проф. д- Маргарет Димитрова, Дрехи и думи, болка и думи. Из историческата лексикология: всекидневни грижи и думи. Балкански взаимодействия и паралели
 11. Доц. д-р Камелия Спасова, Поетика на примера

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. Проф. д-р Владимир Атанасов, Образование и мултикултурализъм (само за студенти от 3 и 4 курс, Българска филология, Славянска филология)
 2. Проф. д-р Ангел Петров, Дискурс и дискурсна компетентност (само за студенти от 3 и 4 курс, Българска филология)

 

 

Руска филология

 1. Доц. д-р Красимира Петрова, Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси) – 2-4 курс
 2. Доц. д-р Силвия Петкова, Съвременният политически дискурс и проблемите на превода (задължителен за студентите от 3 курс на преводаческия профил)
 3. Доц. д-р Силвия Петкова, Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод (задължителен за студентите от 4 курс на преводаческия профил)
 4. Гл.ас. д-р Владимир Манчев, Превод на научен текст (3, 4 курс)

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. Д-р Росица Хаджигеоргиева, Автентичният текст в помощ на обучението по руски език (4 курс)

 

*Студентите от специалностите БФ, СФ и РФ (избрали методическия модул), обучаващи се по учебните планове до 2017-2018 г., трябва да наберат за целия курс на обучение поне една избираема дисциплина с методическа насоченост.

Студентите (избрали методическия модул), обучаващи се по учебните планове от 2017-2018 г. и 2021-2022 г., трябва да имат поне две избираеми дисциплини с методическа насоченост за целия курс на обучението.

 

Балканистика

 1. Доц. д-р Румен Бояджиев, Християнски свети места на Балканите (извън националните ни граници)
 2. Проф. д- Маргарет Димитрова, Дрехи и думи, болка и думи. Из историческата лексикология: всекидневни грижи и думи. Балкански взаимодействия и паралели
 3. Доц. д-р Валентина Васева, Обичаите от жизнения цикъл при балканските народи
 4. Доц. д-р Венета Савова, дфн Росен Малчев, Вяра и култ: памет за ранните български светци

 

 

Записването за СИД през зимния семестър на учебната 2022/23 г.  година става през системата  СУСИ. Записването започва на 1.09.2022 и приключва на 27.09.2022 г. за студентите редовно обучение. Студентите задават статус „Записана” на дисциплината, която желаят да посещават, а поне още една дисциплина посочват със статус „Резервна”, в случай че желаната от тях дисциплина не събере нужния брой студенти.

Студентите от специалност Българска филология, първи курс (редовно обучение), записват само чуждоезикови дисциплини, като изборът става на хартиен носител, който ще бъде раздаден на откриването на учебната година. Тогава ще бъде посочен и срокът за записване.

Информацията за студентите от Българска филология, първи курс (задочно обучение), е при програмата им.