Г Р А Ф И К

за провеждане на СИД - зимен семестър на уч. 2022/2023 г. за Българска филология задочно обучение:

 

СИД само за 1 курс:

1

Руски език

От 23 до 28.09.2022, 9 ч., ауд. 148

хон. ас. Людмила Павлова

2

Сръбски и хърватски език

От 23 до 28.09.2022 г., 9 ч., ауд. 150

хон. ас. Надя Радованова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ВАЖНО:

Студентите от 1 курс, които са записали СИД, които няма да стартират, молим да се насочат към СИД по Сръбски и хърватски език. Записването ще бъде в стая 215 на 9, 12 и 13 септември 2022 г.

 

 

СИД за 2, 3, 4 и 5 курс:

1

Публична реч

13 и 14.09.2022, 9 ч., ауд.136

доц. д-р Надежда Сталянова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Българското ударение

Среща на 15.09.2022, 10 ч., ауд. 119

Доц. д-р Мирена Пацева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

Библейски образи и символи в старобългарската литература:

16.09. от 11.00 до 14.00

17.09. от 12.00 до 14.00

18.09. от 11.00 до 14.00

каб. 176Б (под библиотека "Филологии")

Допълнителна информация и материали има в електронния курс в Мудъл на: https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=75957

доц. д-р Диана Атанасова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Образование, медии, култури

29 и 30.09.2022, 11 ч., ауд.247 А

проф. д-р Владимир Атанасов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Развиване на функционалната грамотност на учениците чрез обучението по български език

От 12 до 15.09.2022, 9 ч., ауд. 247А

Гл. ас. д-р Евелина Миланова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ВАЖНО:

Студентите от 2, 3, 4 и 5 курс, които са записали СИД, които няма да стартират, молим да се насочат към следните стартиращи курсове:

  1. Библейски образи и символи в старобългарската литература
  2. Българското ударение
  3. Образование, медии, култури

 

Записването ще бъде в стая 215 на 9, 12 и 13 септември 2022 г.