Резултати от писмения държавен изпит, проведен на 07.09.2022 г.

 

Българска филология, редовно обучение

 

Фак.№

оценка

199

Мн. добър 5.00

11747

Среден 3.00

11807

Слаб 2

11934

Слаб 2

11948

Слаб 2

12099

Слаб 2

12107

Слаб 2

12179

Слаб 2

12241

Среден 3

12271

Слаб 2

12319

Среден 3

12360

Слаб 2

12415

Среден 3.25

12432

Мн. добър 5.25

12455

Среден 3.25

12468

Добър 4.25

12471

Слаб 2

12476

Мн. добър 5.25

12485

Среден 3.00

12519

Среден 3.00

12520

Добър 4.00

12521

Добър 4.00

12522

Добър 3.50

12526

Добър 4.00

12529

Добър 4.25

12530

Добър 4.00

12531

Среден 3.00

12532

Отличен 5.50

12536

Добър 4.25

12547

Среден 3.25

12548

Среден 3.25

12559

Слаб 2

12561

Добър 4.00

12568

Добър 3.50

12572

Слаб 2

12574

Среден 3.00

12579

Добър 3.50

12581

Среден 3.00

12585

Добър 3.50

12587

Слаб 2

12607

Добър 4.00

12614

Слаб 2

12627

Добър 4.00

12629

Мн. добър 5.00

890105

Слаб 2

 

 

Българска филология, задочно обучение

 

Фак.№

оценка

1074

Слаб 2

4649

Слаб 2

4703

Добър 4.00

4717

Среден 3.25

4722

Среден 3.00

4745

Слаб 2

4752

Слаб 2

4799

Слаб 2

4824

Слаб 2

4825

Слаб 2

4834

Слаб 2

4843

Слаб 2

4865

Слаб 2

 

 

Руска филология

 

Фак.№

оценка

4627

Слаб 2

4780

Слаб 2

5125

Мн. добър 4.50

5156

Добър 3.50

5171

Мн. добър 4.75

5174

Слаб 2

897015

Слаб 2

 

 Дати за идентифициране на писмените работи от държавния изпит, проведен на 07.09.2022 г.