ГРАФИК ЗА ПОКАЗВАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – ЛЯТНА СЕСИЯ 2022

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

14.7.2022 г., 10.00 – 11.00 ч., каб. 144

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

14.07.2022, от 13.00 до 15.00 в 143 каб.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СТАРОБЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА, ВЪЗРОЖДЕНСКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ

13.7.2022 г., 13.30 – 14.30 ч., каб. 146

БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО НАШИ ДНИ

15.7.2022 г., 15.00 – 16.00 ч., каб. 145,.

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО РУСКА ЛИТЕРАТУРА

 

 

12 юли 2022 г. от 15 до 16 ч. в 126 каб., Ректорат

 

12 юли 2022 г. от 15 до 16 ч. в 130 каб., Ректорат

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

 

 

 Практически полски език -  28.06.22  в 149 к. -11.00 ч.

 Практически сръбски и хърватски език – 28.06.2022 – 10.00ч в 158к.

 Практически чешки език . 29.06.2022 г от 15. 00 ч в 158

 Практически украински език  -   29.06.2022 г., 9.30 часа, к. 153 

  Практически словашки език   -1.07..2022 – 10.00ч в 154/158 к.

Теоретичен славянски език 

Теоретичен полски език – 6.07.2022  - 11.00-149к.

Теоретичен  сръбски и хърватски език  6.07.2022 -11.00ч- 158к.

 Теоретичен чешки език   - 6.07.2022 -16.00Ч – 160Б

  Теоретичен украински език показване на работата – 8.07..2022 г., 10.00 часа, к. 153.        

 Теоретичен словашки език  - 30.06.2021 г. -10.00ч в 158 к.

 Теоретичен изпит по литература    8.07.2022

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ /БАЛКАНИСТИКА/

13 юли, сряда, 12 ч. в 131 каб.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЛИТЕРАТУРА /БАЛКАНИСТИКА/

 

13 юли, сряда, 12 ч. в 131 каб.