Важно съобщение!

Уведомяваме студентите, които ще се явяват на държавен изпит (писмен изпит за специалностите Българска филология, Славянска филология, Руска филология и Балканистика) на 10.07.2024 г. (сряда), че изпитът ще се проведе в 148 аудитория за БФ, СФ и Балканистика и в 124 аудитория за РФ.

 Молим студентите да се явят в 8.30 ч. Изпитът ще започне в 9.00 ч.

 

На 11.07.2024 г. (четвъртък) ще се проведат защитите на дипломни работи.

 За специалност Българска филология:

  • Български език – 10.00 ч. в 147 ауд.
  • Българска литература – 9.30 ч. в 138 каб.
  • Теория на литературата – 10.00 ч. в 155 каб.

 За специалност Балканистика:

  • Литературознание – 11.00 ч. в 131 каб.

 За специалност Славянска филология:

  • Славянски езици – 9.00 ч. в 149 каб.
  • Славянски литератури – 12.00 ч. в 156 каб.

 

Дати за показване на работите от държавния изпит, проведен на 10.07.2024 г.