НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

За записване на летния семестър на учебната 2020-2021 НЕ Е необходима заверка на семестъра в студентската книжка в този момент заради спазването на противоепидемичните изисквания. Заверката може да се направи след 30.04.2021 г., след като отпадне Заповедта на Министъра на здравеопазването. В настоящия момент следва да изпратите на имейлите на инспекторите от Отдел „Студенти“ – г-жа Босева (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) и г-жа Драганова (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), сканирано копие на платежното нареждане.