ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

       

                       

 

Уважаеми колеги,


Ръководството на Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ изразява своята благодарност към преподавателския екип на Вашия факултет за отличното представяне на Вашите студенти на Шестия международен конкурс по превод „Трансформации 2021“:


Мария Русева СУ, „Балканистика“, 3 курс
Милена Цветанова СУ, „Руска филология“, 4 курс
Ралица Пеева СУ, „Славянска филология“ , 1 курс
Беатрис Стоянова СУ, „Славянска филология“, 4 курс
Владимир Георгиев СУ, „Балканистика“, 5 курс
Габриела Петрова СУ, „Балканистика“, 3 курс
Десислава Динчева СУ, „Българска филология“, 2 курс
Севина Димитрова СУ, „Славянска филология“, 5 курс
Снежана Дончев СУ, „Славянска филология“, 4 курс
Теодора Влахова СУ, „Славянска филология“, 5 курс


Проявените умения в областта на превода са знак за всеотдайността и високия професионализъм, с които преподавате на своите възпитаници знанията за езика и неговото богатство. В съвременните условия на диалог между езици и култури възпитаването на любов и усет към дълбочината, всеобхватността и силата на човешкия език е изключително важно. Съвременният свят търси хармония и разбирателство между многобройните и разнолики културни общности. Тази цел може да бъде постигната само от активни, духовно устремени, високо образовани млади хора, осъзнали ясно своята културна идентичност и отворени за духовните ценности на останалите народи.


Благодарим Ви за професионалното сътрудничество и изразяваме своята надежда за дълго и плодотворно партньорство в общия ни стремеж да съградим модерно образователно пространство за нашите деца.

 


С уважение,


24 май 2021 г.                                                                                     Декан на Филологическия факултет
Велико Търново                                                                                    на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“