Резултати от държавния изпит, проведен на 23 октомври 2021 г.

СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ  ТЕОРЕТИЧНИЯ ДЪРЖАВЕН  ИЗПИТ ПО  ЛИТЕРАТУРА 

 

факултетен номер 2655 – среден /3/

факултетен номер  2460  - слаб  /2/

факултетен номер 2592  - слаб /2/

факултетен номер  2758   - среден  /3/

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ  ТЕОРЕТИЧНИЯ ДЪРЖАВЕН  ИЗПИТ ПО ЕЗИК 

 

факултетен номер 2190  - отличен  /6/

факултетен номер  2642  - среден /3/ 

факултетен номер   2670  - среден  /3.25/

факултетен номер  2757  -  среден  /3/