Плащане на семестриални такси за 2022/2023 уч. г., зимен семестър, чрез СУСИ
Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2022/2023 учебна година ще бъде в интервала 27.07 - 30.09.2022 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване. Записването в отдел "Студенти"  на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ,  става без да е  необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).


При онлайн плащане през сайта на ePay вече е възможно изпозване на произволна банкова карта (т.е. без предварително направена регистрация в ePay).

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси - https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/node/7411


Кампанията не важи за приетите от зимен семестър на 2022/2023 уч. г.  Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.


Подробна информация - https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/plashchane-na-studentski-semestrialni-taksi-0


При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администратора за СУСИ на Факултета по славянски филологии – инсп. Емилиян Николов, тел. 9308 387, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.