ДАТИ ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ

на студентите от специалност Българска филология, задочно обучение

20 юни – 8 юли 2022 г.

 

Задължителни дисциплини

 

1 курс

Фонетика на българския език – проф. д-р В. Жобов – 25.06.2022, 10 ч., каб. 139

Антична и средновековна литература - доц. д-р К. Михайлов – 21.06.2022, 9 ч. - даване на теми за писмена работа на имейла на курса

Литература за деца и юноши – гл. ас. д-р Н. Стоянова, 02.07.2022, 10 ч., каб. 138

 

2 курс

Западноевропейска литература - доц. д-р Цв. Хубенова, 20.06.2022, 10 ч., каб. 152

Морфология на българския език - проф. д-р П. Осенова, 18.06.2022, 11 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=60035#section-19

Руска литература на 20 век - доц. д-р Г. Петкова:

2 юли 2022 г., 9.00 ч.
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=67837#section-0
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=989744

9 юли 2022 г., 9.00 ч.
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=67837#section-0
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=989746

При необходимост да се пише на доц. д-р Г. Петкова на email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3 курс

Синтаксис - проф. д-р Й. Тишева, 03.07.2022, 10 ч., ezik.bg

История на българския книжовен език - доц. д-р В. Миланов, 30.06.2022, 9.30 ч., каб. 139А

Психология - проф. д.пс.н. И.Зиновиева, 20.06.2022 г., решаване на казус, от 17 до 19 ч., Мудъл

 

4 курс

Методика на обучението по български език - проф. д-р А. Петров, 21.06.2022, 10.30 ч., каб. 147А

Българска литература между I и II св. война – гл. ас. д-р Кр. Йорданова, 26.06.2022, 9 ч., Мудъл

 

5 курс

Съвременна българска литература - проф. д-р Ив. Иванов – 04.07.2022 /променена дата/, 10 ч., каб. 146

ИКТОРДС – проф. д-р А. Петров – 21.06.2022, 10.30 ч., каб. 147А

Приобщаващо образование - в курса Приобщаващо образование в системата Мудъл са прикачени три изпитни варианта, всеки от които в отделна папка (Уточнения) е снабден с указания. Всеки студент избира и разработва само един от трите изпитни варианта.

Краен срок за предаване на разработките: 01.07.2022 г.

Гл.ас. Аглая Маврова

 

Свободноизбираеми дисциплини

Дигитален хуманизъм и литературно образование – доц. д-р Н. Христова -  срок за изпращане на разработките – 21.06.2022. За въпроси: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Градът и литературата - гл. ас. д-р Б. Борисова – 03.07.2022, 11 ч.,  https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=898614

Комуникация и манипулация – доц. д-р Н. Сталянова – 20.06.2022, 10 ч., каб. 139А

Парламентарната реч – доц. д-р В. Миланов, 30.06.2022, 9.30 ч., каб. 139А

 

Семинар по българска литература

Въведение в изследванията на българската популярна култура – доц. д-р Т. Христов – 06.07.2022, 10 ч., каб. 155

Новият български канон – доц. д-р Б. Пенчев – информация на страницата на курса в Мудъл