Изборен апостол от от XIII в., Манастир Хилендар, SMS. 104

Общо наименование: Апостол. Конкретно наименование: Апостол изборен. Конкретно наименование: Праксапостол. Страна: Гърция. Място: Хилендарски манастир Хранилище: Библиотека на Хилендарския манастир Сигнатура: SMS 104.
Кодикологични данни
Пергамент и хартия. Пергамент (откъслека); хартия (основния текст). Листове: 1+239 ff. 307 x 200 mm (листове);
Състояние: Добро
Мастило: Тъмнокафяво
Украса

Инициали с тератологични орнаменти и във старовизантийски стил.

(ff. 66r, 66v, 67r, 68r). Уникална вставка за начина на оформление на текста с черно и червено мастило

Подвързия

Кожена подвързия от ХVІІ в.

Допълнителни сведения
Библиография

Част Пергаментна част

Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 1 ff.
Състояние: Добро
Съдържание

Неидентифицирано съдържание

История
Дата на написване: 13. век.

Част Хартиена част

Кодикологични данни
Хартия. Водни знаци: Глава на вол с кръст и змия; Листове: 239 ff.
Украса

Заставка, инициали

Книжовници
Съдържание

л. 1 – Предговор към Апостолските деяния, без заглавие. Л. 2 – Деяния на Апостолите и послания; л. 218 – разпоредба на четенията. Л. 237 – различни Апостоли, прокимени и др. Липсват сръбски светци.

История
Дата на написване: 16. век.