Каракалски апостол от началото на XIII в., Манастир Каракала, Slav. 1

Общо наименование: Апостол. Конкретно наименование: Апостол изборен. Индивидуално название: Каракалски апостол. Страна: Гърция. Място: Манастир Каракала Хранилище: Библиотека на манастира Каракала Сигнатура: Slav. 1. Друга иденфикация: Предишна сигнатура: 34/κπ37. Друга иденфикация: Предишна сигнатура: 42(4). Друга иденфикация: Предишна сигнатура: 239.
Кодикологични данни
Пергамент. (146) . и допълнителен лист при подвързването – хартия Листове: 146+Ι ff. 225 x 155–162 mm (листове);
Състояние: Добро
Оформяне на страницата: 1 кол., 27–28 реда на страница;
Мастило: Тъмнокафяво
Украса

Инициали с тератологични орнаменти и във старовизантийски стил.

(ff. 66r, 66v, 67r, 68r). Уникална вставка за начина на оформление на текста с черно и червено мастило

Подвързия

Нова, ХХ в.

Книжовници
А. книжовник
Име: Анонимен
Писмо:

Кирилица. Устав

Писмо:

Глаголица. Глаголица в заглавието (40v) .

Език

Български

Съдържание

Деяния и послания на апостолите за цялата година, подборно представени в непоследователен ред.

Допълнения
  • (1r–1v) . Текст на румънски език
История
Дата на написване: 13. век, начало. Произход: Въведен в науката от М. Бакър..
Допълнителни сведения
Библиография