Заглавие
Рушење стереотипа руског револуционара: Б. В. Савинков (В. Ропшин) и његов роман