страни

страна geonames ID GPS
Белорусия 630336 53| 28
Босна и Херцеговина 3277605 44.25| 17.83333
България 732800 42.66667| 25.25
Германия 2921044 51.5| 10.5
Италия 3168673 40.675| 14.793
Македония 718075 41.66667 21.75
Полша 798544 52| 20
Румъния 798549 46| 25
Русия 7002435 47| 60
Словакия 3057568 48.66667| 19.5
Сърбия 6290252 44.819| 20.46
Украйна 690791 49| 32
Хърватия 3202326 45.16667| 15.5
Черна Гора 3194884 42.75| 19.25
Чехия 3077311 49.75| 15
Япония 1861060 35.68536| 139.75309