Заглавие
Патријархално-стереотипно конструисање женских ликова у прози српског реализма