Заглавие
Змија као еталон поређења у творби придева са значењем сличности