Заглавие
Стереотипи о Србима и другим народима у записима из 19. века