Заглавие
Лінгвокультурні конотації українського етноніма цигани (на матеріалі фразем і паремій)