Заглавие
Как утопията се променя в реалност. Литературната взаимност на славянството и Чехословакия от 1948 година