Заглавие
Улога стереотипа при конструкцији наративног идентитета у романима Владимира Тасића