Заглавие
Мъжките стереотипи в романа на Анте Томич „Какво е мъж без мустаци”