Заглавие
Съвременна интерпретация на славянските митоними в анекдотите