Заглавие
Трансформацията на клишето като начин за създаване на заглавия в руската преса