Заглавие
Графичният модел на Петер Дайнко в контекста на словенското книжовноезиково развитие от първата половина на XIX в.