Заглавие
Etyczny wymiar badań nad stereotypami. Na przykładzie pracy Josefa Sommer­feldta (1943)