Заглавие
Културните стереотипи за Париж в сръбската и хърватската проза (върху литературен материал от първата половина на XX век)