Заглавие
Stereotipi, predrasude i mitske predodžbe u nekoliko primjera iz nacionalne književne historiografije