Заглавие
Jazykový a kultúrny obraz Slovákov a Slovenska v ukrajinskej publicistike (výskum v ukrajinskom jazykovom korpuse)