Заглавие
Литературата на ужаса пред лицето на историческата травма