Заглавие
„Не сме това, което виждате!“ или за неизбежните стереотипи в българския образ зад граница (наблюдения на филолога)