Заглавие
За някои случаи на синонимия в терминологичните системи на съвременния български и руски език