Заглавие
Руските елементи в българския говор в с. Паркани, Молдова