Заглавие
„Стереотипът на злото“ – концлагерът в славянските литератури