Заглавие
Стереотипност описа женске љепоте у раној петраркистичкој поезији (Шишко Менчетић и Џоре Држић)