Заглавие
Кризис на патриархалната мъжка идентичност в разказите на Йордан Йовков