Заглавие
Стереотипи, правописни навици и умения на следосвобожденската българска администрация: употреба на ѫ и еровете (по непубликувани архивни материали от 1888/1889 г.)