Заглавие
Псалтирът на Димитър. Палеографски и езикови наблюдения