Заглавие
Језичке карактеристике свадбених пјесама у књизи ''Обичаи и пѣсни турецкихъ сербовъ'' Ивана Степановича Јастребова